La música juga un paper fonamental en la formació integral de l’individu, no només per a l’aprenentatge d’activitats específicament musicals, sinó també per a l’ampliació de la seva percepció general, visual i auditiva, afavorint l’estat emocional, el desenvolupament físic i la capacitat creadora.

L’ensenyament de la música contribueix al desenvolupament general de l’infant, sobretot quan s’inicia en edats prematures. La base fonamental d’aquesta àrea és el ritme, l’expressió corporal, el cant, la creació, l’apreciació, l’anàlisi d’obres musicals i l’execució d’instruments musicals senzills, com els de petita percussió, de senzilla manipulació, que possibilitaran fer música d’una forma viva i creadora.

Amb l’ensenyament musical, els nens aprendran a:

  • Desenvolupar la percepció auditiva, els sentiments, la sensibilitat i l’amor per la música.
  • Desenvolupar les capacitats artístic-musicals.
  • Desenvolupar el gust musical. Quan l’educació musical participa amb altres àrees curriculars, contribueix a formar conviccions, valors, sentiments, imaginació, etc.

A més, també contribueix al desenvolupament de processos psíquics, com ara la memòria i l’atenció. Però, sobretot, propicia l’alegria als nens, eleva el seu estat emocional i ajuda que desenvolupin les capacitats artístic-musicals.

L’activitat de l’educació musical està present en tot moment del dia, ja que els infants canten, ballen, fan batimans o diuen cantarelles, ja sigui en els seus jocs o en l’aprenentatge d’hàbits, com rentar-se, endreçar, anar a dinar o a dormir…