La psicomotricitat és una activitat que afavoreix el desenvolupament motriu, expressiu i creatiu dels infants a partir del moviment. Els infants utilitzen el cos com a instrument per a explorar, comunicar i relacionar-se amb  el món que els envolta.  Les estones de psicomotricitat són vitals  pel seu desenvolupament físic,  social i emocional.

Tenint en compte que un dels principals objectius de la psicomotricitat és aconseguir el desenvolupament global, harmònic i integral dels infants, a Les Fonts es fan propostes pedagògiques que tenen com a base el joc lliure i espontani  on el cos i el moviment en són la base.

En la programació de les sessions de “psico”,  l’espai, els materials i les activitats s’han de tenir presents.  N’hi ha sessions on les propostes són més obertes on es posa en funcionament la imaginació i la curiositat i, n’hi ha d’altres en les que s’introdueixen a consignes més dirigides amb activitats de circuits, jocs amb pilotes, cèrcols, contes motrius o d’altres jocs que ajudin a anar adquirint coordinació, equilibri  i d’altres habilitats motrius.

També hi ha sessions més creatives i de joc simbòlic amb disfresses, teles, globus  o elements naturals i d’altres materials reciclats com caixes i tubs de cartró, papers de diari, etc. que permeten als infants experimentar el plaer sensoriomotor, jugant de manera lliure. Les possibilitats són enormes; poden disfressar-se, construir cases, amagar-se… La creativitat i la imaginació dels infants no té límits.

Per tant, a l’escola fem d’aquesta estona de Psicomotricitat un espai de joc on els nens i nenes gaudeixen, es diverteixen, juguen i aprenen.