El moviment  permet a l’infant descobrir, explorar i entendre el món que l’envolta i a ell mateix, per aconseguir un desenvolupament integral.

A  través del moviment,  l’infant interacciona amb el món.  El seu cos és la base de la seva  expressió i la comunicació. Necessita moure’s, construir, destruir, pujar, baixar, orientar-se, desorientar-se, riure, plorar, jugar, cansar-se, descansar…; i compaginar les emocions amb les accions per posar-hi nom i saber utilitzar-les de manera adequada quan l’ocasió ho vulgui.” (Anton, 1987)

 

Així, al llarg de les sessions de psicomotricitat, entre molts altres aprenentatges, els vostres fills i filles:

  • Avancen en el control i el domini de la motricitat general.
  • S’enfronten a nous reptes i es posa límits per superar-se a si mateix vencent temors i confiant en les pròpies capacitats de moviment.
  • Expressen amb diferents llenguatges les accions i emocions que experimenta en el transcurs de les activitats motrius que porta a terme.
  • Augmenten la seva confiança en ells mateixos i en les seves possibilitats d’acció i de moviment.
  • Aprenen a representar el propi cos cada vegada amb més detalls.

 

A l’escola tenim una aula específica per a fer la “psico”.

 

A l’aula de psico:

* Arriben, es descalcen, es treuen els mitjons de casa i es posen els de psico.

* Recordem les normes de l’espai i l’activitat i expliquem la proposta

 

 

 

La proposta de la mestra organitzada per la mestra:

  • Circuits,
  • Racons
  • Treballs concrets: de coordinació, d’equilibri…….

 

 

O podem fer sessió Acoutourier:

Es tracta de deixar desenvolupar al grup un joc espontani, sense ser jutjats i sense tenir consignes precises amb el material tou de la sala.

Muntem un mur amb tots els materials, i en el moment indicat, el derriben, deribant així de manera simbólica les limitacions.

 

 

 

 

Així:

Construeixen, destrueixen, fan joc simbòlic, es relacionen, busquen límits, els superen, ( si no, gestionen la seva frustració i en busquen de nous), cooperen, s’ajuden, es comuniquen….  En aquest moment, són ells i elles en essència, es mostren tal com són i experimenten i gaudeixen molt intensament.

      

  • En acabat, toca relaxar-se. S’estiren, respiren conscientment i en silenci, i cadascú pensa i reflexiona sobre la seva experiencia durant l’estona de psico.
  • Per marxar, ja tranquils, es canvien els mitjons, es posen les sabates, i donem la sessió per acabada.