AVENTURES 6è: REPTE MATEMÀTIC

Aquesta setmana a Aventures matemàtiques de 6è, hem utilitzat els Pro-Bots’s per a programar moviments i dibuixar figures geomètriques.

El Pro-Bot és com un robot que s’utilitza per programar moviments. De la mateixa manera que el Bee-Bot, pot anar endavant i enrere i girar a esquerra i dreta, aquest robot pot fer moltes coses més. Per exemple, amb el mecanisme de ploma permet dibuixar el recorregut que va realitzant.

El Pro-Bot també té la capacitat de repetir i de seguir una sèrie instruccions i estructures de control. D’aquesta manera, aquest recurs de robòtica educativa permet apropar la programació a les aules.

El robot incorpora diversos sensor de contacte, llum i so que permeten interactuar amb l’entorn i treballar de manera senzilla els principis bàsics dels sistemes de control i de la robòtica.

Objectius de la sessió:

  • Manipular, observar, experimentar i conèixer el funcionament del robot i del programari.
  • Iniciar en el llenguatge de programació, fent servir les ordres adients i les seqüències adequades.
  • Desenvolupar estratègies de resolució de problemes.
  • Desenvolupar la creativitat per trobar solucions als reptes i tasques plantejats.
  • Usar l’assaig-error per cercar solucions als problemes i a les exploracions.
  • Treballar en equip per arribar a acords i assolir objectius compartits.
  • Promoure el pensament crític i la capacitat de reflexionar.
  • Fer un ús responsable dels materials i recursos emprats.