L’educació ambiental és un procés d’aprenentatge continu adreçat als nens i nenes de primària amb la finalitat de motivar-los i sensibilitzar-los per aconseguir una conducta favorable cap al medi ambient. Els grans reptes ambientals als quals s’enfronta la nostra societat necessiten la implicació de tots en la seva solució. Cal un canvi d’actituds i de valors que només podrà esdevenir en el  d’una societat formada i conscienciada. Així doncs, l’objectiu de l’educació ambiental és obtindre una població ambientalment informada i preparada per desenvolupar actituds i habilitats pràctiques que millorin la qualitat de vida.

Per això a 4t hem fet un taller de Vermicompostatge. Ens han explicat que el sòl dels nostres boscos s’encarrega de descompondre els elements que la mateixa natura va descartant. Els diversos organismes i microorganismes del terra van desfent aquestes restes, creant l’humus. Aquest humus servirà d’abonament per continuar el cicle de la vida dels nostres boscos. També que a la natura no hi ha residus, que tot s’aprofita.

Hem tingut l’oportunitat de conèixer “en persona” alguns dels éssers més petits, però més importants, del bosc. Hem pogut observar com treballen i entendre la seva importància dintre de l’ecosistema. Tot això amb els residus de casa nostra, podem imitar a la natura i aprofitar els residus!

Mancomunitat del Penedès Garraf.
En unes setmanes veurem si hem aconseguit assolir el procés de crear humus, que tot just hem engegat.