Anglès

Des del departament d’anglès valorem la llengua anglesa com un vehicle de comunicació, i creiem que l’aprenentatge ha de ser de la llengua oral cap a la llengua escrita. És per això que utilitzem metodologies actives i participatives, i utilitzem cançons, contes i altres recursos per tal de que l’alumne vagi aprenent el lèxic i la gramàtica bàsica de l’etapa de primària. A infantil introuduim la llengua anglesa a P3, utilitzant cançons, contes i d’altres recursos enfocats a realitzar un aprenentatge vivencial i lúdic, per tal que gaudeixin en l’inici a una llengua estrangera. Tant a Infantil com a Primària fem us de les noves tecnologies per l’aprenentatge, i així practiquem el Listening, el Speaking, el Reading i el Writing a través d’activitats significatives i vivencials, que és com més ens podem apropar a un aprenetatge d’una nova llengua de forma natural. A sisè, els alumnes fan una sessió setmanal amb mig grup d’Speaking, a on han d’utilitzar els coneixements ja adquirits a través de jocs i altres activitats lúdiques per poder utilitzar la llengua amb un objectiu comunicatiu.