ANGLÈS

ANGLÈS 2017-09-28T15:58:47+00:00

Anglès

Des del departament d’anglès valorem la llengua anglesa com un vehicle de comunicació, i creiem que l’aprenentatge ha de ser de la llengua oral cap a la llengua escrita. És per això que utilitzem metodologies actives i participatives, i utilitzem cançons, contes i altres recursos per tal de que l’alumne vagi aprenent el lèxic i la gramàtica bàsica de l’etapa de primària. A infantil treballem la Psicomotricitat en anglès, i introduïm la llengua anglesa a les rutines diàries de cada matí. A sisè, els alumnes fan una sessió setmanal amb mig grup d’Speaking, a on han d’utilitzar els coneixements ja adquirits a través de jocs i altres activitats lúdiques per poder utilitzar la llengua amb un objectiu comunicatiu.