Projectes anuals

Com escollim el projecte

 

A l’escola, cada classe decideix quin projecte vol treballar aquell any, i aquest serà el nom de la seva classe per tot el curs. Es fan diferents propostes i els alumnes voten el que més els agrada. Treballar per projectes és una manera que el grup classe organitzi els coneixements que té sobre un tema que ells mateixos han escollit

La vinculació de les famílies

 

Demanem la col·laboració de les famílies en la recerca d’informació. L’objectiu és ensenyar al nen/a a aprendre a aprendre, és a dir, fer que els alumnes puguin transformar la informació en coneixement, tot afegint tot allò que ells ja sabien.