Racons

A tots els cursos de l’escola utilitzem el treball per racons. Els racons permeten donar resposta a la diversitat d’interessos, capacitats i ritmes d’aprenentatge de cada infant. Els nens i les nenes treballen en petit grup i aprenen  jugant, manipulant, fent hipòtesi, experimentant i verbalitzant els aprenentatges. Fem racons de llengua i de matemàtiques, i també utilitzem els ordinadors. Quan fem racons tenim dos mestres a l’aula, per tal de poder atendre tots els alumnes.