Els nostres tallers

Els tallers d’arts plàstiques

Els alumnes d’Infantil i de Cicle Inicial fem tallers d’arts plàstiques, interrelacionant diferents grups: els dos grups de P3, els grups de P4 i els de P5, i els nens i nenes de 1r i 2n. Es realitzen durant tot el curs i tots els infants tenen l’oportunitat de passar per tots els tallers plantejats.

En els tallers es reforcen activitats com la plàstica, audiovisuals, dansa i expressió corporal, teatre, jocs tradicionals… o altres que es creguin convenients.

Els tallers de lectura

Els tallers de lectura són una eina que utilitzem a Cicle Mitjà i a Cicle Superior per tal de millorar la comprensió i les diferents estratègies que la faciliten. Les estratègies que hem d’aplicar a l’hora de llegir són necessàries per una bona comprensió,  i cada taller treballa una d’aquestes estratègies de forma explícita. Els tallers de lectura són els següents: Fer connexions, Fer-se preguntes, hipòtesis i prediccions, Fer inferències, Reorganitzar i integrar la informació, Resumir, Supervisar i reparar la comprensió, i Visualitzar.