Objectius principals

Una escola activa i constructivista

La nostra escola és una escola ACTIVA i CONSTRUCTIVISTA, que potencia en els alumnes una actitud curiosa, crítica i investigadora, bases per a una bona formació i adquisició dels aprenentatges. Els alumnes aprenen a aprendre d’una forma dinàmica i vivencial, i per això donem importància a l’adquisició dels aprenentatges a través de metodologies actives com els racons de treball, els tallers, els projectes, l’aprenentatge manipulatiu o la psicomotricitat en anglès.

Competències digitals

Donem importància també a la competència digital dels nostres alumnes, introduint la robòtica a Educació Infantil i Primària i fent ús de les Pissarres Digitals Interactives, els ordinadors de sobretaula i els ordinadors portàtils. Les noves tecnologies són també una eina de comunicació amb les famílies, a través de la pàgina web, els Blogs de cada cicle, el correu electrònic i l’Instagram

Manipulació i experimentació

A Educació Infantil treballem a través del material manipulatiu, que és aquell  que es pot transformar, és a dir, manipular.

A partir de la manipulació de materials més estructurats com blocs lògics, material Montessori, regletes, Geomacs, contruccions…. i d’altres més comuns com taps de suro, rul·los, llegums, … els alumnes construeixen els aprenentatges de forma significativa i funcional.