Sortides i colònies

A l’escola complementem la formació dels nostres alumnes amb les sortides i les colònies, que trobem de vital importància en el procés de socialització i en la cohesió de grup. És en aquests moments quan podem interrelacionar-nos de forma més espontània i conèixer els nostres companys i mestres en un ambient més proper. Fem colònies amb els nens i nenes de P5, 2n, 4t i 6è, i la resta de cursos fan una sortida de dia fora del municipi. A més, cada any tenim un dia de teatre en anglès per Infantil i un altre per Primària, i els alumnes de primària anem a Cal Bolet a veure un espectacle de teatre o de dansa.