Els alumnes de 5è, a l’àrea de Coneixement del Medi Natural, realitzem un treball sobre els sentits de manera cooperativa. L’aprenentatge cooperatiu és un enfocament metodològic per a l’aprenentatge de qualsevol contingut. Parteix de la base que les diferències entre els aprenents són un potencial per a l’aprenentatge, i no pas un entrebanc. A través de diversos mètodes i tècniques es practica el treball en equip, un context en el qual l’aprenent sempre ha de ser actiu. Es treballa en grups heterogenis, i l’aprenentatge depèn en gran part de l’intercanvi d’informació entre els estudiants, els quals estan motivats tant per aconseguir el seu propi aprenentatge com per a fer créixer els èxits dels altres. En l’aprenentatge cooperatiu és molt important la responsabilitat individual, ja que el resultat com a grup serà finalment la conseqüència de la investigació individual dels membres. Aquesta es veurà en la presentació pública de la tasca realitzada.