Per a l’escola treballar per projectes és una filosofia, una manera d’entendre l’educació i de concebre l’aprenentatge que implica canvis significatius a l’aulaprotagonisme dels infants, la concepció de l’aprenentatge, el rol dels mestres, les metodologies d’ensenyament, la relació amb les famílies, el treball en equip entre els docents, les relacions entre els infants, els canvis en l’avaluació…

Avui us explicarem com ho fem

Com iniciem el treball?

1. Escollim el tema del projecte.

Els projectes poden ser proposats més o menys directament pel professorat tenint en compte els interessos dels infants i les possibilitats que ofereixen per treballar models teòrics significatius.

 • Projectes que tracten temes que ens permetin interaccionar amb la realitat, els objectes, els éssers vius, els materials…
 • També és important que el tema pugui ser rellevant socialment, que pugui afavorir que els infants reflexionin sobre les seves actuacions i valors.
 • Que el tema motivi i desperti interès en els infants perquè vulguin seguir aprofundint-hi.

2. Formulem la pregunta marc del projecte.

En tot projecte cal formular una pregunta repte que serà el motor que farà avançar el nostre projecte. Aquesta pregunta:

 • Ha de plantejar un problema, un repte cognitiu.
 • Ha d’identificar el motiu del projecte i, alhora, és la referència que ha de guiar tot el projecte.
 • Ha de respondre a una situació motivadora pels alumnes, que els generi interès (i no només curiositat).
 • Ha de fer referència a un problema socialment rellevant.
 • Ha de ser oberta, que permeti donar lloc a moltes subpreguntes.
 • Ha de potenciar que es pugui investigar, per potenciar l’esperit d’indagació.
 • Ha de permetre deduir-ne conclusions i abstreure idees potents per continuar aprenent.
 • Ha de comportar l’aprenentatge de coneixements potents, transferibles a altres situacions i rellevants socialment que permetin continuar aprenent.

3. Presentem el projecte.

El projecte es presenta als infants a partir d’un escenari concret que serà el punt de partida. La presentació del projecte serveix per situar als infants, per motivar-los i per donar el punt de partida per iniciar el projecte. Cal buscar una manera atractiva i motivadora per presentar el projecte:

 • Anant al pati a investigar.
 • Fent un joc de pistes.
 • Amb l’aparició d’un personatge fantàstic.
 • Visualitzant una pel·lícula.
 • Amb la visita d’un personatge famós.
 • Fent una sortida.
 • Amb un element sorpresa… (carta, caixa, eines …)
 • Participant d’alguna activitat del barri…