Com ja sabeu a l’escola  treballem de forma competencial a l’àrea de medi natural i social i volem compartir amb vosaltres les coses que estan fent els vostres fills i filles, les activitats i els aprenentatges.

Primer una mica d’introducció sobre el treball competencial, treballar de forma competencial suposa treballar els continguts de forma integrada. Com a conseqüència, es garanteix l’establiment del màxim de connexions entre els aprenentatges que els nens i nenes poden adquirir en les diferents unitats activitats.

Al començament de trimestre vam plantejar als i les alumnes de 4t que sabien de l’aparell locomotor i vam suggerir una pregunta motivadora i que seria l’eix vertebrador del projecte.

Com s’aguanta el nostre cos? i Com el mantindries en perfecte?

El primer que vam fer amb els alumnes va ser dibuixar una silueta del cos humà i dibuixar i situar els ossos que coneixien, després els oferíem la possibilitat d’afegir aquells que els hi faltaven.

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuació vam fer un experiment per saber de què estaven fets els ossos, van posar un os de pollastre en vinagre i un altre en aigua i va comprovar molt de pressa que l’os en aigua es feia pudor i que el vinagre era un conservant. Van saber que el calci és la raó perquè els nostres ossos siguin tan durs.

A continuació van proposar als alumnes la construcció d’un esquelet on situàvem els ossos i també apreníem la diferència entre ossos plans, llargs i curts.

Per concloure els ossos unes activitats digitals amb dues plataformes; per una banda,  van fer un  kahoot  i per l’altra  unes  activitats amb la plataforma  wordwall.

També han fet un passaport saludable que els ha permès entendre quins hàbits són saldables per el nostre cos.

Bona feina  alumnes de quarts!!